Silvie Vavroušová


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [6]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SDJ1 Silvie Vavrousova - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

39194 39193 Silvie Vavrousova, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR