Tomáš Husák


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [22]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TNG3 kvadrát 35TNG4 kvadrát 35TNG2 kvadrát 35TNG1 kvadrát 34TFN4 Tomas Husak - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42273 42281 41282 41274 41272 42271 42232 Tomas Husak, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 7


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR