Marcel Uhrin


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [2]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWK2 kvadrát 35SQA2 Marcel Uhrin - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44151 36293 Marcel Uhrin, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR