Tomáš Klacek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [21]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCN1 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 33TXJ4 kvadrát 33TVK3 kvadrát 34TCM4 Tomas Klacek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43191 42194 43172 43163 45141 45143 41192 Tomas Klacek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 7


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR