Petr Prchal


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [0]:


UTM 50x50 km

Petr Prchal - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

Petr Prchal, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 0