Steve Daniels


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [9]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35SLU3 kvadrát 35SKV4 kvadrát 35SLV4 kvadrát 35SLV2 Steve Daniels - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

35253 35241 35251 Steve Daniels, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR