Zdeněk Zátopek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [2]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK4 Zdenek Zatopek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44144 Zdenek Zatopek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 1


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR