Radek Polouček


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [28]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCM1 kvadrát 34SGK2 kvadrát 35SNA1 kvadrát 34SDJ4 kvadrát 34SDJ1 kvadrát 34SDJ3 kvadrát 35SMB3 kvadrát 35SPA2 kvadrát 33TXH3 Radek Poloucek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42192 42191 40233 39232 36272 39201 39203 37264 36281 43171 Radek Poloucek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 10


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR