Michal Rindoš


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [31]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TMG2 kvadrát 35TMH3 kvadrát 35TNG3 kvadrát 34TFN4 Michal Rindos - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41254 43263 42273 42232 Michal Rindos, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR