Triturus s.l. sp., kvadrát 34SFK2, výpis lokalitních nálezů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id4403 Triturus s.l. sp. Řecko Makedonie Prionia1300 Martin Dobrota 28.06.2008 29.08.2010 Desiatky jedincov.