kvadrát 35TML2, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id2531 Anguis fragilis s.l. Rumunsko jižní Karpaty Cheia875 Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id3752 Bombina variegata Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id3750 Bufo bufo Rumunsko jižní Karpaty Valea Doftanei- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id3760 Emys orbicularis Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id3754 Hyla arborea Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id3762 Lacerta viridis Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id8980 Lissotriton montandoni Rumunsko jižní Karpaty Muntii Baiului- Vlad Cioflec 05.07.2014 07.07.2014  
id3746 Lissotriton vulgaris Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id2544 Lissotriton vulgaris Rumunsko jižní Karpaty Cheia875 Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id3748 Lissotriton vulgaris Rumunsko jižní Karpaty Valea Doftanei- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id2548 Natrix natrix Rumunsko jižní Karpaty Cheia- Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id5145 Natrix natrix Rumunsko jižní Karpaty Slon- Vlad Cioflec 1995 13.07.2011  
id3758 Pelophylax ridibundus Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id2565 Podarcis muralis Rumunsko jižní Karpaty Cheia- Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id3764 Podarcis muralis Rumunsko jižní Karpaty Valea Doftanei- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id3756 Rana dalmatina Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id2577 Rana temporaria Rumunsko jižní Karpaty Cheia875 Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id8976 Salamandra salamandra Rumunsko jižní Karpaty Muntii Baiului- Vlad Cioflec 05.07.2014 08.07.2014  
id3744 Triturus cristatus Rumunsko jižní Karpaty Brebu- Vlad Cioflec 17.04.2010 19.04.2010  
id5143 Triturus cristatus Rumunsko jižní Karpaty Slon- Vlad Cioflec 1995 13.07.2011  
id2580 Vipera berus Rumunsko jižní Karpaty Cheia- Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008  
id2581 Zootoca vivipara Rumunsko jižní Karpaty Cheia- Vlad Cioflec 01.06.2003 17.11.2008