kvadrát 34TDL4, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id1394 Ablepharus kitaibelii Makedonie Makedonie Stenje855 Daniel Jablonski 19.06.2007 17.11.2007  
id4129 Algyroides nigropunctatus Makedonie Makedonie Gradište, Gradiste, Gradishte, Градиште- Nenad Preradović 06.07.2010 21.07.2010  
id4151 Algyroides nigropunctatus Makedonie Makedonie Gradište, Gradiste, Gradishte, Градиште- Nenad Preradović 07.07.2010 23.07.2010  
id4134 Bombina variegata Makedonie Makedonie Korita- Nenad Preradović 07.07.2010 02.08.2010  
id518 Bufo bufo Albánie východoalbánské hory Maliq766 Filip Weber V.2006 12.11.2006
id2687 Bufo bufo Makedonie Makedonie vrch Magaro, Magaro peak1650 Lukáš Blažej 09.06.2008 22.01.2009 1 adult 
id11396 Emys orbicularis Albánie východoalbánské hory Jezírko Drilon695 Ota Knobloch 05.06.2017 17.07.2017 Adultní samec. 
id1020 Emys orbicularis Makedonie Makedonie Sveti Naum696 Daniel Jablonski 19.06.2007 17.07.2007 Průzračně čisté vody Černého Drimu u Sv. Naumu v Makedonii. Lokalita želv Emys orbicularis. 
id4130 Emys orbicularis Makedonie Makedonie Sveti Naum- Nenad Preradović 06.07.2010 21.07.2010  
id1581 Natrix natrix Makedonie Makedonie Stenje860 Daniel Jablonski 19.06.2007 25.01.2008  
id1958 Natrix tessellata Albánie východoalbánské hory Piskupat699 Daniel Jablonski 18.06.2007 11.08.2008 mrtví jedinci 
id4158 Natrix tessellata Makedonie Makedonie Golem Grad island, Ostrovo Golem Grad, Ostrvo Sveti Petar, Ostrvo Velika Petra- Nenad Preradović 09.07.2010 16.07.2010  
id1968 Natrix tessellata Makedonie Makedonie Stenje850 Daniel Jablonski 19.06.2007 20.08.2008 uhynulý jedinec 
id4128 Pelophylax kurtmuelleri Makedonie Makedonie Ljubaništa, Lubaništa, Lubanista, Ljubaniste, Ljubanište, Lubaniste, Lubanište, Luuanishta, Луъаништа- Nenad Preradović 06.07.2010 04.08.2010  
id2189 Pelophylax kurtmuelleri Makedonie Makedonie Stenje850 Daniel Jablonski 19.06.2007 27.08.2008  
id1620 Pelophylax kurtmuelleri Makedonie Makedonie Sveti Naum696 Daniel Jablonski 19.06.2007 11.02.2008  
id4148 Pelophylax kurtmuelleri Makedonie Makedonie Sveti Naum- Nenad Preradović 09.07.2010 04.08.2010  
id11977 Pelophylax ridibundus Albánie východoalbánské hory Buqezë, Buqeze, Buqez, Buqeza- Vojtěch Waldhauser 25.09.2018 08.12.2018  
id11978 Podarcis erhardii Albánie východoalbánské hory Buqezë, Buqeze, Buqez, Buqeza- Vojtěch Waldhauser 25.09.2018 08.12.2018  
id4153 Podarcis erhardii Makedonie Makedonie Gradište, Gradiste, Gradishte, Градиште- Nenad Preradović 07.07.2010 23.07.2010  
id1960 Podarcis erhardii Makedonie Makedonie Stenje855 Daniel Jablonski 19.06.2007 16.08.2008  
id4159 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Golem Grad island, Ostrovo Golem Grad, Ostrvo Sveti Petar, Ostrvo Velika Petra- Nenad Preradović 09.07.2010 16.07.2010  
id4150 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Gradište, Gradiste, Gradishte, Градиште- Nenad Preradović 06.07.2010 21.07.2010  
id2219 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Kafasan988 Daniel Jablonski 19.06.2007 15.09.2008  
id9306 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Ohrid Opština, Ohrid Opstina, Ohrid712 Olga Suldovská 10.05.2014 14.08.2014  
id4154 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Stenje- Nenad Preradović 09.07.2010 10.08.2010  
id1711 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Sveti Naum697 Daniel Jablonski 19.06.2007 07.04.2008  
id2689 Podarcis muralis Makedonie Makedonie vrch Magaro, Magaro peak1650 Lukáš Blažej 09.06.2008 26.01.2009  
id1008 Podarcis tauricus Makedonie Makedonie Stenje850 Daniel Jablonski 19.06.2007 17.07.2007 Ještěrka Podarcis tauricus nalezena na břehu Prespanu. 
id4155 Podarcis tauricus Makedonie Makedonie Stenje- Nenad Preradović 09.07.2010 24.07.2010  
id4250 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Galičica mountain- Nenad Preradović 09.07.2010 02.08.2010  
id1939 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie NP Galičica, Galicica NP1505 Daniel Jablonski 19.06.2007 31.07.2008  
id1457 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Stenje850 Daniel Jablonski 19.06.2007 07.12.2007  
id2690 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie vrch Magaro, Magaro peak1900 Lukáš Blažej 09.06.2008 26.01.2009  
id11979 Rana dalmatina Albánie východoalbánské hory Piskupat, Pishkopat, Pishkupat, Piskupati- Vojtěch Waldhauser 25.09.2018 08.12.2018  
id4149 Rana dalmatina Makedonie Makedonie Sveti Naum- Nenad Preradović 09.07.2010 28.07.2010  
id11286 Testudo hermanni Albánie východoalbánské hory Prespanské jezero- Olga Suldovská 10.09.2016 25.02.2017  
id4156 Testudo hermanni Makedonie Makedonie Golem Grad island, Ostrovo Golem Grad, Ostrvo Sveti Petar, Ostrvo Velika Petra- Nenad Preradović 09.07.2010 17.07.2010  
id2732 Testudo hermanni Makedonie Makedonie Oteševo, Otesevo- Lukáš Blažej 14.06.2008 26.02.2009  
id1414 Testudo hermanni Makedonie Makedonie Stenje850 Marián Gál, Daniel Jablonski 19.06.2007 23.11.2007  
id4249 Triturus s.l. sp. Makedonie Makedonie Galičica mountain- Nenad Preradović 09.07.2010 02.08.2010  
id4157 Vipera ammodytes Makedonie Makedonie Golem Grad island, Ostrovo Golem Grad, Ostrvo Sveti Petar, Ostrvo Velika Petra- Nenad Preradović 09.07.2010 17.07.2010