kvadrát 34TDL1


id11398, Lacerta trilineata, Albánie > východoalbánské hory > Verri, 749 m n. m., Ota Knobloch, 04.06.2017, 17.07.2017, Jedinec nalezený ve vysoké trávě u zdi hospodářského stavení.
Lacerta trilineata Verri
id3175, Platyceps najadum, Albánie > Cikës > Tirana, Tiran, Tirane, - m n. m., Olga Suldovská, 14.05.2009, 10.08.2009, Překvapení bylo oboustranné, v centru velkoměsta jsem hada nečekala. Had se náhle vztyčil z trávy mezi stromy asi pět metrů ode mne, ale když mne uviděl, zase si lehl a okamžitě prchl v dáli. Na fotoaparát jsem ani nesáhla, natož ho vyndat z brašny. Jen jsem zaregistovala velké puntíky na hadově krku z boku. V parku se také vyskytovalo množství mrštných ještěrek, hlady by tam štíhlovka strádat neměla.

id11288, Telescopus fallax, Albánie > západoalbánská nížina > Pëllumbas, Pellumbas, Pellumbasi, - m n. m., Olga Suldovská, 11.09.2016, 25.02.2017,
Telescopus fallax Pëllumbas, Pellumbas, Pellumbasi, Pllumbas, Pllumbasi, Plumas, Plumasi, Pullumbas, Pullumbasi, Pëllumbasi