Boris Demovič, kvadrát 41261


stránka: < 1 2 3 4 5 6 >
id5408, Ablepharus kitaibelii, Řecko > Thrácie > Kapsalo, 570 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Více jak deset adultních jedinců.
Ablepharus kitaibelii Ablepharus kitaibelii Ablepharus kitaibelii Kapsalo Kapsalo
id5396, Bombina variegata, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Bombina variegata Bombina variegata Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5382, Bufo bufo, Řecko > Thrácie > Dadia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Bufo bufo Bufo bufo Bufo bufo Dadia
id5830, Dolichophis caspius, Řecko > Thrácie > Tychero, 23 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Jeden přejetý exemplář.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Tychero
id5390, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Jedna adultní a tři juvenilní jedinci.
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5788, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 158 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 30.11.2011, Tři adultní jedinci.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5930, Emys orbicularis, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Desítky jedinců.
Emys orbicularis Emys orbicularis Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5880, Hyla arborea, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Skřehot desítek exeplářů.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5384, Hyla arborea, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 31 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Tri adultní jedinci.
Hyla arborea Hyla arborea Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν
id2315, Lacerta sp., Řecko > Thrácie > Dadia, - m n. m., Boris Demovič, 16.09.2008, 30.10.2008, juv.
Lacerta sp. Lacerta sp.
stránka: < 1 2 3 4 5 6 >