Boris Demovič, kvadrát 40254


stránka: < 1 2 >
id5440, Caretta caretta, Řecko > Thrácie > Evros delta, - m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 03.10.2011, Jeden uhynulý jedinec.
Caretta caretta Caretta caretta
id5450, Dolichophis caspius, Řecko > Thrácie > Petrotá, Petrota, 133 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 13.10.2011, Jeden adultní jedinec.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Petrotá, Petrota
id6050, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Evros delta, 8 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 06.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Evros delta Evros delta
id6076, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Maronía, Maronia, 60 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 08.03.2012, Dva adultní jedinci.
Maronía, Maronia Maronía, Maronia Maronía, Maronia Maronía, Maronia
id5444, Podarcis tauricus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, 4 adultní jedinci.
Podarcis tauricus Podarcis tauricus Evros delta Evros delta
id6048, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Evros delta, 8 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 06.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Pseudepidalea viridis Evros delta Evros delta
id6070, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Maronía, Maronia, 60 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 08.03.2012, 10< jedinců
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis Maronía, Maronia Maronía, Maronia Maronía, Maronia Maronía, Maronia
id6072, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Maronía, Maronia, 60 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 08.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Pseudopus apodus
id5442, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Více jak deset adultních jedinců.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Evros delta Evros delta
id5446, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Maroneia, 217 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Jeden adult.
Testudo graeca Maroneia
stránka: < 1 2 >