Gábor Kósa, kvadrát 39224


id1362, Dolichophis caspius, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 22.06.2007, 08.11.2007,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id1363, Emys orbicularis, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 20.06.2007, 08.11.2007,
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Nei Pori Nei Pori
id1379, Malpolon insignitus, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 18.06.2007, 12.11.2007,
Malpolon insignitus Malpolon insignitus
id1380, Testudo hermanni, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 18.06.2007, 12.11.2007,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni