Nenad Preradović, kvadrát 45211


stránka: < 1 2 3 >
id6844, Coronella austriaca, Srbsko > Vojvodina > near Vršac Castle, - m n. m., Nenad Preradović, 04.07.2011, 12.09.2012,
Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca
id1142, Coronella austriaca, Srbsko > Vojvodina > Vršac, - m n. m., Nenad Preradović, 07.07.2007, 20.08.2007,
Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca Vršac Vršac Vršac
id7349, Coronella austriaca, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 06.07.2013, 08.07.2013,
Coronella austriaca
id6989, Darevskia praticola, Srbsko > Vojvodina > Široko bilo, - m n. m., Nenad Preradović, 28.03.2012, 25.10.2012,
Darevskia praticola
id1646, Darevskia praticola, Srbsko > Vojvodina > Vršac, - m n. m., Nenad Preradović, IX.2007, 28.02.2008,
Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola
id5168, Darevskia praticola, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 02.04.2011, 16.07.2011,
Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola
id1647, Hyla arborea, Srbsko > Vojvodina > Vršac, - m n. m., Nenad Preradović, 23.09.2007, 28.02.2008,
Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea
id5169, Lacerta viridis, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 02.04.2011, 16.07.2011,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id5166, Lacerta viridis, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 02.04.2011, 16.07.2011,
Lacerta viridis
id5172, Lissotriton vulgaris, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 23.04.2011, 16.07.2011,
Lissotriton vulgaris
stránka: < 1 2 3 >