Václav Prášek, kvadrát 41223


id6278, Emys orbicularis, Makedonie > Makedonie > Monospitovo, - m n. m., Václav Prášek, 02.06.2007, 15.05.2012, více ad. ex. v kanálech

id6282, Emys orbicularis, Makedonie > Makedonie > Nikolič, Nikolic, Nikolici, - m n. m., Václav Prášek, 01.06.2007, 15.05.2012, vyhřívající se 1 ad. ex.

id6287, Lacerta viridis, Makedonie > Makedonie > Čalakli, Calakli, Canakli, - m n. m., Václav Prášek, 01.06.2007, 15.05.2012, potrava Malpolon insignatus

id6284, Malpolon insignitus, Makedonie > Makedonie > Čalakli, Calakli, Canakli, - m n. m., Václav Prášek, 01.06.2007, 15.05.2012, asi 100cm, potrava ještěrka zelená

id6283, Pseudopus apodus, Makedonie > Makedonie > Opština Bogdanci, Opstina Bogdanci, Bogdanci, - m n. m., Václav Prášek, 01.06.2007, 15.05.2012,

id6276, Vipera ammodytes, Makedonie > Makedonie > Crničani, Crnicani, Cerniste, - m n. m., Václav Prášek, 01.06.2007, 15.05.2012, přejetý 1 ad. ex.