Dolenci, Demir Hisar, Makedonie

Dolenci, Demir Hisar, Makedonie
fotografie lid3857, Václav Prášek, 24.06.2018, údolní niva Crna reka, Dolenci, Demir Hisar, Makedonie

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id11752, Anguis fragilis s.l., Makedonie > Makedonie > Dolenci, Demir Hisar, Makedonie, 700 m n. m., Václav Prášek, 11.05.2018, 24.06.2018,