Borsch

Borsch
fotografie lid3816, Ota Knobloch, 17.07.2017, Koryto řeky Borsch, lokalita Platyceps najadum.

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id11390, Platyceps najadum, Albánie > západoalbánská nížina > Borsch, 41 m n. m., Ota Knobloch, 08.06.2017, 17.07.2017, Adultní jedinec se vyhříval na zídce umělého zavlažovacího koryta.