Pirin, Perim, Perimkioj

Pirin,  Perim,  Perimkioj
fotografie lid3252, Olga Suldovská, 02.09.2014, někde poblíž, přesnou lokalitu už stejně nezjistím, tenkrát jsme tam trochu bloudili

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id9500, Vipera ammodytes, Bulharsko > Pirin > Pirin, Perim, Perimkioj, - m n. m., Olga Suldovská, 02.08.2010, 02.09.2014, kolem poledne nám doslova zkřížila cestu