Parga

Parga
fotografie lid1389, Daniel Jablonski, 07.02.2010,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id3193, Algyroides nigropunctatus, Řecko > Epirus > Parga, 15 m n. m., Daniel Jablonski, 08.09.2008, 10.08.2009, 1 adultní exemplář
id3194, Elaphe quatuorlineata, Řecko > Epirus > Parga, 15 m n. m., Daniel Jablonski, 08.09.2008, 10.08.2009, ekdyse adultního jedince
id3192, Platyceps najadum, Řecko > Epirus > Parga, 15 m n. m., Daniel Jablonski, 08.09.2008, 10.08.2009, ubitý subadultní jedinec