Lucia Turčoková

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

Emys orbicularis | 18.02.2009

Lacerta agilis | 17.02.2009

Lacerta agilis | 18.02.2009

Natrix natrix | 18.02.2009

Natrix natrix | 18.02.2009

Pelophylax ridibundus | 18.02.2009

Vipera ursinii | 17.02.2009