Václav Prášek

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

Anguis fragilis s.l. | 24.06.2018

Bufo bufo | 24.06.2018

Lacerta sp. | 24.06.2018

Podarcis muralis | 24.06.2018

Podarcis muralis | 24.06.2018

Podarcis sp. | 24.06.2018

Podarcis sp. | 24.06.2018

Salamandra salamandra | 24.06.2018

Salamandra salamandra | 24.06.2018

Salamandra salamandra | 24.06.2018

Zamenis longissimus | 24.06.2018