Osogovská planina, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id1984 Anguis fragilis s.l. Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1400 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 1 juv 
id1981 Bombina variegata Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1650 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 adult v kaluži 
id1986 Bombina variegata Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1000-1200 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 celkem 9 adultů v kalužích na lesní cestě, 1 jedinci chylí polovina přední nohy 
id1989 Bufo bufo Bulharsko Osogovská planina Novo Selo650 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id1990 Bufo bufo Bulharsko Osogovská planina Slokoštica, Slokoshtitsa650 Petr Balej 23.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id1978 Lacerta agilis Bulharsko Osogovská planina chata Prevala, Prevala cottage1750 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 subadult 
id1980 Lacerta agilis Bulharsko Osogovská planina chata Prevala, Prevala cottage1800 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 subadult 
id1975 Lacerta viridis Bulharsko Osogovská planina Kjustendil650 Petr Balej 19.07.2008 21.08.2008 1 subadult 
id1979 Natrix natrix Bulharsko Osogovská planina chata Prevala, Prevala cottage1820 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 juv 
id1988 Podarcis muralis Bulharsko Osogovská planina Novo Selo850 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 2 adulti 
id1987 Podarcis muralis Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1000-1200 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 5 adultů 
id1983 Rana temporaria Bulharsko Osogovská planina chata Osogovo, Osogovo cottage1600 Petr Balej 21.07.2008 21.08.2008 2 subadulti 
id1977 Rana temporaria Bulharsko Osogovská planina chata Prevala, Prevala cottage1750 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 adult 
id1976 Salamandra salamandra Bulharsko Osogovská planina Pamuka komplex1400 Petr Balej 19.07.2008 21.08.2008 2 přejetí adulti 
id1982 Salamandra salamandra Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1600 Petr Balej 20.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id1985 Salamandra salamandra Bulharsko Osogovská planina Tři buky, Tri Buki1300 Petr Balej 22.07.2008 21.08.2008 1 adult