Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý

Pelophylax ridibundus
fotografie fid7930, Daniel Jablonski, 01.02.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id4630, Pelophylax ridibundus, Makedonie > Makedonie > Star Dojran, Doerane, Dojran, 151 m n. m., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 01.02.2011, Desítky jedinců adultních i subadultních.