Martin Waldhauser, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id1502 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1504 Algyroides moreoticus Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2006 03.01.2008 hojně na pláži 
id1849 Algyroides nigropunctatus Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 21.06.2008 jen 1 ex. přejetý na cestě 
id1534 Bombina variegata Černá Hora vnitrozemí Međuriječje, Medurijecje600 Martin Waldhauser 16.07.2005 11.01.2008  
id1857 Bombina variegata Chorvatsko Gorski Kotar tunel Tuhobić, Tuhobić tunnel800 Martin Waldhauser 24.05.2008 25.06.2008 hojně v louži na lesní cestě, páření 
id1837 Bufo bufo Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 19.06.2008 5 ex., ssp. spinosus 
id1834 Elaphe quatuorlineata Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 19.06.2008 5 exemplářů 
id1516 Elaphe quatuorlineata Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 22.05.2006 08.01.2008  
id1515 Elaphe quatuorlineata Řecko Zakynthos Xirokastello500 Martin Waldhauser 26.05.2006 08.01.2008  
id1498 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1526 Hierophis gemonensis Černá Hora pobřeží Jaderského moře Bar30 Martin Waldhauser 14.07.2005 10.01.2008  
id1833 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Martin Waldhauser 26.05.2008 19.06.2008 1 ex., přejetý na silnici  
id1822 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 27.05.-28.05.2008 17.06.2008 10 ex. 
id1518 Lacerta agilis Černá Hora vnitrozemí Andrijevica1800 Martin Waldhauser 06.07.2005 09.01.2008 spp. bosnica 
id1523 Lacerta agilis Černá Hora vnitrozemí Mojkovac2000 Martin Waldhauser 06.07.2005 10.01.2008  
id1528 Lacerta trilineata Černá Hora Skadarské jezero Vranjina30 Martin Waldhauser 15.07.2005 11.01.2008 ssp. major 
id1850 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Martin Waldhauser 24.05.-31.05.2008 21.06.2008 10 ex. 
id1510 Lacerta trilineata Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2006 06.01.2008 spp. trilineata 
id1501 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1524 Lacerta viridis Černá Hora vnitrozemí Brskut800 Martin Waldhauser 09.07.2005 10.01.2008  
id1511 Malpolon insignitus Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2006 06.01.2008  
id1519 Mesotriton alpestris Černá Hora vnitrozemí Andrijevica1800 Martin Waldhauser 06.07.2005 09.01.2008 spp. montenegrinus 
id1538 Mesotriton alpestris Černá Hora vnitrozemí Bukumirsko jezero1300 Martin Waldhauser 09.07.2005 12.01.2008  
id1520 Mesotriton alpestris Černá Hora vnitrozemí Mojkovac1900 Martin Waldhauser 06.07.2005 10.01.2008  
id1495 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1532 Natrix natrix Černá Hora vnitrozemí Međuriječje, Medurijecje600 Martin Waldhauser 16.07.2005 11.01.2008 ssp. persa 
id1858 Natrix natrix Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 25.06.2008 velmi hojně, variabilita připomínající ssp. persa, ssp. natrix 
id1531 Natrix tessellata Černá Hora vnitrozemí Međuriječje, Medurijecje600 Martin Waldhauser 16.07.2005 11.01.2008  
id1496 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1851 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Martin Waldhauser 26.05.2008 21.06.2008 hojně 
id1838 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Draga Bašćanska250 Martin Waldhauser 25.05.2008 19.06.2008  
id1836 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 19.06.2008 velmi hojně 
id1513 Pelophylax ridibundus Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2007 08.01.2008  
id1561 Pelophylax/Rana sp. Černá Hora Skadarské jezero Vranjina30 Martin Waldhauser 15.07.2005 17.01.2008  
id1527 Podarcis melisellensis Černá Hora Skadarské jezero Vranjina30 Martin Waldhauser 15.07.2005 10.01.2008  
id1525 Podarcis muralis Černá Hora vnitrozemí Brskut800 Martin Waldhauser 09.07.2005 10.01.2008  
id1539 Podarcis muralis Černá Hora vnitrozemí Bukumirsko jezero1300 Martin Waldhauser 09.07.2005 12.01.2008  
id1540 Podarcis muralis Černá Hora vnitrozemí hora Maglič, Maglič Mt.2000 Martin Waldhauser 09.07.2005 12.01.2008  
id1533 Podarcis muralis Černá Hora vnitrozemí Međuriječje, Medurijecje600 Martin Waldhauser 16.07.2005 11.01.2008  
id1828 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Martin Waldhauser 24.05.-31.05.2008 18.06.2008 tisíce 
id1859 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 25.06.2008 velmi hojně, tisíce 
id1494 Podarcis tauricus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008 spp. tauricus 
id1506 Podarcis tauricus Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2006 04.01.2008 spp. ionica, nejhojnější plaz 
id1514 Podarcis tauricus Řecko Zakynthos Xirokastello500 Martin Waldhauser 26.05.2006 08.01.2008 spp. ionica, nejhojnější plaz 
id1512 Pseudepidalea viridis Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 24.05.2006 06.01.2008  
id1500 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1503 Rana dalmatina Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1530 Rana graeca Černá Hora vnitrozemí Međuriječje, Medurijecje600 Martin Waldhauser 16.07.2005 11.01.2008  
id1521 Rana graeca Černá Hora vnitrozemí Mojkovac1900 Martin Waldhauser 06.07.2005 10.01.2008  
id1544 Salamandra atra Slovinsko Slovinsko lokalita nezveřejněna2300 Martin Waldhauser 25.08.1995 12.01.2008  
id1505 Tarentola mauritanica Řecko Zakynthos Vasilikos10 Martin Waldhauser 21.05.2006 04.01.2008  
id1497 Testudo hermanni Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1529 Testudo hermanni Černá Hora Skadarské jezero Vranjina30 Martin Waldhauser 15.07.2005 11.01.2008  
id1499 Vipera ammodytes Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko30 Martin Waldhauser 20.08.1988 03.01.2008  
id1541 Vipera berus Černá Hora vnitrozemí hora Maglič, Maglič Mt.2000 Martin Waldhauser 09.07.2005 12.01.2008  
id1543 Vipera berus Slovinsko Slovinsko lokalita nezveřejněna2300 Martin Waldhauser 25.08.1995 12.01.2008  
id1835 Zamenis longissimus Chorvatsko Krk Ponikve20 Martin Waldhauser 28.05.2008 19.06.2008 3 ex. 
id1522 Zootoca vivipara Černá Hora vnitrozemí Mojkovac2100 Martin Waldhauser 06.07.2005 10.01.2008  
id1542 Zootoca vivipara Slovinsko Slovinsko lokalita nezveřejněna2300 Martin Waldhauser 25.08.1995 12.01.2008