Zita Bukovská, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id1370 Anguis fragilis s.l. Černá Hora vnitrozemí Volušnica, Volusnicacca 1300 Zita Bukovská 25.07.2005 09.11.2007  
id1360 Emys orbicularis Černá Hora Skadarské jezero Virpazar- Zita Bukovská 21.07.2005 07.11.2007  
id1365 Lacerta agilis Černá Hora vnitrozemí Volušnica, Volusnicacca 1900 Zita Bukovská 25.07.2005 08.11.2007  
id1364 Natrix natrix Černá Hora Skadarské jezero Virpazar- Zita Bukovská 21.07.2005 08.11.2007  
id1361 Natrix tessellata Černá Hora Skadarské jezero Virpazar- Zita Bukovská 21.07.2005 07.11.2007  
id1369 Pelophylax/Rana sp. Černá Hora vnitrozemí Ursulovačko jezero, Ursulovacko jezero1902 Zita Bukovská 23.07.2005 09.11.2007  
id1375 Salamandra salamandra Rumunsko jižní Karpaty Moldoveanucca 1100 Zita Bukovská 18.08.2005 11.11.2007  
id1374 Vipera berus Černá Hora vnitrozemí Karanfili1650 Zita Bukovská 26.07.2005 11.11.2007