Ota Knobloch, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id11313 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 30.04.2017 01.06.2017 Hojný druh, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin 
id10838 Algyroides nigropunctatus Černá Hora Skadarské jezero Virpazar6 Ota Knobloch 07.05.2016 03.06.2016  
id10399 Bufo bufo Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец28 Ota Knobloch 26.06.2015 07.09.2015 Jedinec Bufo bufo spinosus nalezen v nočních hodinách v areálu komplexu Zafo Sinemorec 
id10393 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости33 Ota Knobloch 29.06.2015 06.09.2015 Jedinec před ekdysí nalezen pod kamenem. 
id11328 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 01.05.2017 13.06.2017 Tři exempláře štíhlovek kaspických (2x adult, 1 x juvenil)pozorovány pod objektem vodárny poblíž křižovatky lesních cest, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id10808 Elaphe quatuorlineata Černá Hora Skadarské jezero Virpazar46 Ota Knobloch 07.05.2016 03.06.2016  
id11308 Elaphe sauromates Bulharsko pobřeží Černého moře okolí Sozopolu30 Ota Knobloch, Jiří Hejduk, Martin Vlček 01.05.2017 16.05.2017 Čerstvě přejetý samec, čas nálezu 17.14 hod.Spoluautoři nálezu Jiří Hejduk, Martin Vlček. 
id11396 Emys orbicularis Albánie východoalbánské hory Jezírko Drilon695 Ota Knobloch 05.06.2017 17.07.2017 Adultní samec. 
id11332 Emys orbicularis Albánie západoalbánská nížina Borsch0 Ota Knobloch 08.06.2017 20.06.2017 V korytu slepého ramene se nachází mnoho odpadků, různé plechovky, zbytky fólie a úlomky polystyrénu, ten želvy využívají jako polvoucí ostrůvky. 
id6394 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Ropotamo, Ропотамо33 Ota Knobloch 05.06.2012 04.07.2012 samice vracející se pravděpodobně od kladiště zpět do mokřadu pod dunami 
id6431 Hyla arborea Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь122 Ota Knobloch 06.05.2008 10.07.2012 nalezen jeden exemplář 
id11398 Lacerta trilineata Albánie východoalbánské hory Verri749 Ota Knobloch 04.06.2017 17.07.2017 Jedinec nalezený ve vysoké trávě u zdi hospodářského stavení. 
id11330 Lacerta trilineata Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 01.05.2017 13.06.2017 V okolí u bunkrů pozorováno několik jedinců (adult. i juvenil.), spoluautoři nálezů Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id6425 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь102 Ota Knobloch 07.06.2012 07.07.2012 1,0 Lacerta viridis, snímek pořízený v 7.50 hod. 
id11392 Malpolon insignitus Bulharsko pobřeží Černého moře Arkutino30 Ota Knobloch 04.05.2017 17.07.2017 Čersvě přejetý juvenilní jedinec. 
id11338 Mauremys rivulata Albánie západoalbánská nížina Borsch1 Ota Knobloch 08.06.2017 17.07.2017 Adultní i juvenilní exempláře. Želvy se vyhřívaly na úlomcích povoucího polystyrénu. 
id11315 Mediodactylus kotschyi Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 03.05.2017 06.06.2017 Objekt vodárny v lese poblíž křižovatky lesních cest, pozorováno pět jedinců, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id10397 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости31 Ota Knobloch 29.06.2015 06.09.2015 Jedinec nalezen v dopoledních hodinách pod kamenem. 
id11336 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id11319 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Tsarevo, Carevo, Царево- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 30.04.2017 06.06.2017 pozorovány tři exempláře u bezejmenné vodoteče protékající Tsarevem a vtékající do zálivu s přístavem, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id11334 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id11390 Platyceps najadum Albánie západoalbánská nížina Borsch41 Ota Knobloch 08.06.2017 17.07.2017 Adultní jedinec se vyhříval na zídce umělého zavlažovacího koryta. 
id11342 Pseudepidalea viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id6392 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Ropotamo, Ропотамо6-28 Ota Knobloch 05.06.2012 04.07.2012 nalezeno 6 jedinců (z toho 2 adultní), všechny exempláře v rozmezí 6 - 28 m n.m 
id10834 Testudo hermanni Albánie Cikës Shëngjin164 Ota Knobloch 02.05.2016 03.06.2016  
id10862 Testudo hermanni Albánie Skadarské jezero Shkodër107 Ota Knobloch 05.05.2016 13.06.2016 Juvenilní jedinec v areálu pevnosti Rozafa 
id10391 Vipera ammodytes Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости31 Ota Knobloch 29.06.2015 06.09.2015 Jednalo se o samce, který se v dopoledních hodinách vyhříval přímo na cihlové zídce. 
id6423 Vipera ammodytes Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь10 Ota Knobloch 05.06.2012 07.07.2012 přejetý samec 
id6433 Vipera ammodytes Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь122 Ota Knobloch 05.05.2008 10.07.2012 nalezeny dva juvenilní jedinci 
id6439 Vipera ammodytes Bulharsko Východní Rodopy Biser, Бисер84 Ota Knobloch 01.06.2012 10.07.2012 nalezen jeden adultní samec 
id11394 Zamenis longissimus Albánie východoalbánské hory Voskopojë1265 Ota Knobloch 07.06.2017 17.07.2017 Vyhřívající se samec Zamenis longissimus částečně ukrytý pod suchými větvemi mezi 8 a 9 hod.dopoledne. 
id6435 Zamenis longissimus Bulharsko Východní Rodopy Biser, Бисер96 Ota Knobloch 29.05.2012 10.07.2012 nalezen jeden juvenilní exemplář 
id6437 Zamenis longissimus Bulharsko Východní Rodopy Biser, Бисер93 Ota Knobloch 01.06.2012 10.07.2012 nalezen jeden adultní samec