Václav Prášek, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id11752 Anguis fragilis s.l. Makedonie Makedonie Dolenci, Demir Hisar, Makedonie700 Václav Prášek 11.05.2018 24.06.2018  
id6290 Bombina variegata Makedonie Makedonie Sakulica, Sakuljika, Sekulice- Václav Prášek 25.05.2007 15.05.2012  
id6274 Bombina variegata Makedonie Makedonie Vojshanci- Václav Prášek 03.04.2012 15.05.2012 jedinec v louži na cestě 
id11755 Bufo bufo Makedonie Makedonie Nežilovo, Nezilovo630 Václav Prášek 04.05.2018 24.06.2018  
id6281 Elaphe quatuorlineata Makedonie Makedonie Ćoselari, Coselari, Coseleri, Keseler, Kjoselari, Koselari, Ćoseleri- Václav Prášek 26.05.2007 15.05.2012 2 ad. ex v noře vlhy (130 + 150 cm) 
id6279 Emys orbicularis Makedonie Makedonie Ćoselari, Coselari, Coseleri, Keseler, Kjoselari, Koselari, Ćoseleri- Václav Prášek 26.05.2007 15.05.2012 1 ad. ex. (karapax asi 20cm) 
id6278 Emys orbicularis Makedonie Makedonie Monospitovo- Václav Prášek 02.06.2007 15.05.2012 více ad. ex. v kanálech  
id6282 Emys orbicularis Makedonie Makedonie Nikolič, Nikolic, Nikolici, Nikolik, Nikolići- Václav Prášek 01.06.2007 15.05.2012 vyhřívající se 1 ad. ex. 
id6277 Hyla arborea Makedonie Makedonie Opština Staro Nagoričane, Opstina Staro Nagoricane, Staro Nagoricane, Staro Nagoričane- Václav Prášek 19.05.2007 15.05.2012 hlas 4 M asi na 300m 
id11761 Lacerta sp. Makedonie Makedonie Velmevci, Velmenci840 Václav Prášek 09.05.2018 24.06.2018  
id6285 Lacerta viridis Makedonie Makedonie Adžibegovo, Adzibegovo- Václav Prášek 27.05.2007 15.05.2012 utopená ad. F 
id6287 Lacerta viridis Makedonie Makedonie Čalakli, Calakli, Canakli, Čanakli- Václav Prášek 01.06.2007 15.05.2012 potrava Malpolon insignatus 
id6284 Malpolon insignitus Makedonie Makedonie Čalakli, Calakli, Canakli, Čanakli- Václav Prášek 01.06.2007 15.05.2012 asi 100cm, potrava ještěrka zelená 
id6280 Natrix tessellata Makedonie Makedonie Ćoselari, Coselari, Coseleri, Keseler, Kjoselari, Koselari, Ćoseleri- Václav Prášek 26.05.2007 15.05.2012 1 juv. ex. asi 50 cm 
id11769 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Lukovo1320 Václav Prášek 13.06.2016 24.06.2018  
id11763 Podarcis muralis Makedonie Makedonie Velmevci, Velmenci860 Václav Prášek 09.05.2018 24.06.2018  
id11757 Podarcis sp. Makedonie Makedonie Nežilovo, Nezilovo685 Václav Prášek 04.05.2018 24.06.2018  
id6289 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Ćoselari, Coselari, Coseleri, Keseler, Kjoselari, Koselari, Ćoseleri- Václav Prášek 26.05.2007 15.05.2012 1 juv. ex. 
id6286 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Kuridere, Kuru Dere, Suva Reka- Václav Prášek 25.05.2007 15.05.2012 několik desítek ex. mezi Kuridere a Kišino 
id6288 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Sakulica, Sakuljika, Sekulice41- Václav Prášek 25.05.2007 15.05.2012 1M hlas 
id6275 Pseudepidalea viridis Makedonie Makedonie Šopsko Rudare, Sopsko Rudare, Rudare, Rudere, Sopsko Rudari, Šopsko Rudari- Václav Prášek 23.05.2007 15.05.2012 7M hlas + snůška  
id6283 Pseudopus apodus Makedonie Makedonie Opština Bogdanci, Opstina Bogdanci, Bogdanci- Václav Prášek 01.06.2007 15.05.2012  
id11759 Salamandra salamandra Makedonie Makedonie Arvati, NP Pelister1710 Václav Prášek 08.05.2018 24.06.2018 4 ad. ex. 
id11767 Salamandra salamandra Makedonie Makedonie Kostur1550 Václav Prášek 12.06.2016 24.06.2018  
id11765 Salamandra salamandra Makedonie Makedonie Monastir St. Peter and St. Paul, Smilevo1250 Václav Prášek 10.05.2018 24.06.2018  
id6276 Vipera ammodytes Makedonie Makedonie Crničani, Crnicani, Cerniste, Crnicane, Crničane, Černište- Václav Prášek 01.06.2007 15.05.2012 přejetý 1 ad. ex. 
id11753 Zamenis longissimus Makedonie Makedonie Nežilovo, Nezilovo685 Václav Prášek 04.05.2018 24.06.2018 juv. ex. přejetý na silnici