Vzpomínka na Bulharsko v letech 1983 a 1986

Bulharsko jsem navštívil celkem 3x, ale cestu vyloženě za herpetofaunou jsem podnikl jenom jednou, v květnu 1986, společně s kolegou Romanem Šmejkalem a MVDr. Láďou Farským.

Cestovali jsme vlakem do Sofie a odtud opět vlakem do Blagoevgradu, který jsme si určili jako cíl naší cesty s tím že odtud budeme vyjíždět do blízkého i vzdáleného okolí. Původně jsme si vezli stany, že budeme stanovat v přírodě, ale na radu jedné místní obyvatelky jsme se ubytovali v hotelu, vzhledem k tomu, že už jsme byli v blízkosti pohraničního pásma a mohlo by dojít k nepříjemnostem.

K nepříjemnostem bohužel došlo hned třetí den,když jsme se omylem pohybovali kolem nějakého vojenského objektu, což jsme zjistili až při zpáteční cestě, když nás čekal "uvítací výbor" v podobě dvou mužů v uniformách a dvou v civilu.

Po krátkém povídání co tam děláme a pod., nás autem odvezli do hotelu, kde s námi ještě asi hodinu povídali a musím dodat, že to bylo povídání docela přátelské. Nicméně od té doby jsme měli pocit že jsme neustále nenápadně sledováni, asi z obavy abychom náhodou neutekli do Jugoslávie.

Co se týká herpetofauny v okolí města samotného (na nezastavěných plochách a v lesoparcích a při březích řeky Strumy) se hojně vyskytovala Natrix natrix persa, Lacerta viridis, Podarcis taurica a Bufo bufo spinosus, dále od města směrem na Simitli našli kolegové zmiji Vipera ammodytes meridionalis a jižně směrem na Razlog Dolichophis caspius. Vzhledem k výše uvedeným potížím jsme po 5 dnech pobytu odjeli domů.

Ještě jenom pro doplnění bych chtěl uvést, že při rekreační cestě na Sluneční pobřeží v r.1983 jsem na svazích pohoří Balkán orientovaných k pobřeží našel hojnou krátkonožku Ablepharus kitaibelii stepaneki a přímo v letovisku Malpolon monspesulanus insignitus a Bufo viridis.

autor/autoři:
Jiří Šimeček

datum publikace: 10.04.2006