kladogram

kladogram
fotografie 2fid181, David Jandzík, - > - > -, - m n. m., , 24.05.2007, Strom předpokládaných příbuzenských vztahů rodů a druhů komplexu Elaphe sensu lato a příbuzných taxonů. (upraveno podle Burbrinka, 2001, 2002; Lenka & al., 2001; Utigera & al., 2002; Utigera & al., 2005)