Sv. Vid

obojživelníci a plazi lokality: Sv. Vid (Pag, Chorvatsko), respektive okolí lokalitního nálezu id2335

id979, Hierophis gemonensis, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 15 m n. m., David Letošník, 30.06.2007, 11.07.2007, mohutný adultní jedinec
Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis
id978, Malpolon insignitus, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 80 m n. m., David Letošník, 30.06.2007, 10.07.2007, přejetý dospělec na silnici
Malpolon insignitus Malpolon insignitus
id974, Pseudopus apodus, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 70 m n. m., David Letošník, 30.06.2007, 10.07.2007, dospělý jedinec

id975, Pseudopus apodus, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 200 m n. m., David Letošník, 06.07.2007, 10.07.2007, pozorováni 2 jedinci
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Dubrava Dubrava
id5216, Pseudopus apodus, Chorvatsko > Pag > Otok Pag, Ostrvo Pag, Pag, - m n. m., Marcel Kudláček, 26.05.2011, 03.08.2011,
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Otok Pag, Ostrvo Pag, Pag, Pago
id976, Telescopus fallax, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 80 m n. m., David Letošník, 06.07.2007, 10.07.2007, 2 přejeté hlavatky asi 3 metry od sebe
Telescopus fallax Telescopus fallax
id980, Telescopus fallax, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 20 m n. m., David Letošník, 30.06.2007, 11.07.2007, juvenil
Telescopus fallax Telescopus fallax Telescopus fallax Telescopus fallax Telescopus fallax Telescopus fallax
id977, Testudo hermanni, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 50 m n. m., David Letošník, 02.07.2007, 10.07.2007,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Dubrava Dubrava
id981, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Pag > Dubrava, 300 m n. m., David Letošník, 05.07.2007, 11.07.2007,
Vipera ammodytes Dubrava Dubrava
id2335, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Pag > Sv. Vid, 300 m n. m., Olga Suldovská, 16.04.2008, 04.11.2008, cca 11 hod. dopoledne, spala v důlku mezi kameny
Vipera ammodytes Vipera ammodytes