Marcel Kudláček


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [28]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TXH1 kvadrát 33TXH4 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 33TWK1 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TYH2 kvadrát 33TXH2 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TVJ3 kvadrát 33TWH3 kvadrát 33TVK4 kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TVL4 Marcel Kudlacek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43163 42172 43161 44154 44142 42174 42164 44153 43152 44143 43154 44144 44151 42162 44152 45143 45141 45153 Marcel Kudlacek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 18


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR