Tři buky, Tri Buki

obojživelníci a plazi lokality: Tři buky, Tri Buki (Osogovská planina, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id1984

id1984, Anguis fragilis s.l., Bulharsko > Osogovská planina > Tři buky, Tri Buki, 1400 m n. m., Petr Balej, 22.07.2008, 21.08.2008, 1 juv

id1981, Bombina variegata, Bulharsko > Osogovská planina > Tři buky, Tri Buki, 1650 m n. m., Petr Balej, 20.07.2008, 21.08.2008, 1 adult v kaluži

id1983, Rana temporaria, Bulharsko > Osogovská planina > chata Osogovo, Osogovo cottage, 1600 m n. m., Petr Balej, 21.07.2008, 21.08.2008, 2 subadulti

id1982, Salamandra salamandra, Bulharsko > Osogovská planina > Tři buky, Tri Buki, 1600 m n. m., Petr Balej, 20.07.2008, 21.08.2008, 1 přejetý adult

id1985, Salamandra salamandra, Bulharsko > Osogovská planina > Tři buky, Tri Buki, 1300 m n. m., Petr Balej, 22.07.2008, 21.08.2008, 1 adult