Knjaževo, Knyazevo

obojživelníci a plazi lokality: Knjaževo, Knyazevo (údolí řeky Tundža, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id1628

id1628, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Knjaževo, Knyazevo
id1624, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 115 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 subadult
Pelophylax ridibundus Knjaževo, Knyazevo
id1625, Podarcis tauricus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 5 ks
Knjaževo, Knyazevo
id1626, Podarcis tauricus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, desítka kusů
Podarcis tauricus Knjaževo, Knyazevo
id1630, Podarcis tauricus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Podarcis tauricus Knjaževo, Knyazevo
id1627, Pseudopus apodus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 adult
Knjaževo, Knyazevo
id1629, Testudo graeca, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 juv + 1 adult
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Knjaževo, Knyazevo