Roman Šmejkal


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [30]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVL4 kvadrát 33TWK2 kvadrát 33TYH2 kvadrát 34TBN4 kvadrát 33TXH3 kvadrát 34TBP3 kvadrát 33TYJ2 kvadrát 34SDJ1 kvadrát 35SLV4 kvadrát 35SLU1 kvadrát 35TPJ1 kvadrát 35TNH3 kvadrát 35TNH2 kvadrát 35TPJ2 kvadrát 35TNG3 kvadrát 34TGL2 kvadrát 34TGL1 kvadrát 34TFL3 kvadrát 34TFM4 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TVK4 kvadrát 33TYH1 Roman Smejkal - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45141 44153 44151 42174 42182 43171 43182 43174 43173 39193 39194 39201 35251 34252 43284 43281 42271 42273 40234 41232 41231 44142 Roman Smejkal, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 22


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR