Václav Gvoždík


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [22]:


autorovy články:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SEF3 kvadrát 34SFF1 kvadrát 34TFS4 kvadrát 34TGS2 kvadrát 33TXK3 kvadrát 33TXK2 kvadrát 33TXJ1 kvadrát 33TXJ3 kvadrát 33TYJ1 kvadrát 33TYJ2 kvadrát 34TBN3 kvadrát 34TCN1 kvadrát 34TCP2 kvadrát 34TCQ2 kvadrát 33TYK2 kvadrát 34TBP3 Vaclav Gvozdik - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

37221 36214 36222 46233 45171 45163 44161 44163 43172 43174 43181 43183 44184 44174 44181 Vaclav Gvozdik, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 15


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR