Vojtěch Waldhauser


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [23]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCN3 kvadrát 34TCM3 kvadrát 34TDM1 kvadrát 34TCK3 kvadrát 34TDK1 kvadrát 34SDK2 kvadrát 34TDL4 kvadrát 34TEL3 kvadrát 34TEM4 kvadrát 34TEP4 Vojtech Waldhauser - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42194 42191 42193 40191 40193 40201 41203 41222 43214 Vojtech Waldhauser, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 9


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR