Vojtěch Waldhauser

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

stránka: < 1 2 3 4 >

Bombina variegata | 08.12.2018

Bombina variegata | 22.08.2019

Bufo bufo | 08.12.2018

Coronella austriaca | 08.12.2018

Hemidactylus turcicus | 08.12.2018

Iberolacerta horvathi | 22.08.2019

Iberolacerta horvathi | 22.08.2019

Iberolacerta horvathi | 22.08.2019

Iberolacerta horvathi | 22.08.2019

Lissotriton vulgaris | 08.12.2018

Mediodactylus kotschyi | 08.12.2018

Mesotriton alpestris | 08.12.2018

stránka: < 1 2 3 4 >