Martin Plaček


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [5]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWJ3 kvadrát 35TNH3 kvadrát 33TWK1 kvadrát 35TNG3 kvadrát 33TWK2 Martin Placek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43154 43273 44154 42273 44151 Martin Placek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 5


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR