Martin Plaček

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

Emys orbicularis | 29.04.2010

Emys orbicularis | 29.04.2010

Lacerta trilineata | 29.04.2010

Natrix tessellata | 29.04.2010

Pelophylax ridibundus | 29.04.2010

Podarcis tauricus | 26.04.2010

Podarcis tauricus | 26.04.2010

Podarcis tauricus | 26.04.2010