Hemidactylus turcicus, kvadrát 34SFK2


id1448, Hemidactylus turcicus, Řecko > Makedonie > Platamonas, 80 m n. m., Martin Šandera, Hana Šanderová, 02.-16.07.2001, 29.11.2007, podle Šandera M., Šanderová H., 2003: Setkání s herpetofaunou ve dvou oblastech v řecké Makedonii. Herpetologické informace 2 (1): 29 - 38.