Hemidactylus turcicus, gekon turecký

rozšíření gekona tureckého na Balkáně (zeleně)

Vzhled

Nejhojnější balkánský a vůbec evropský gekon, dosahující velikost do 12 cm. Celkem štíhlý druh s hrbolky na šupinách těla. Horní strana těla je slabě průsvitná, žlutavá, světle hnědavá nebo hnědočervená. Po těle má také různě velké tmavé, často hnědavé, skvrny. Na spodní straně prstů se nachází 2 řady přísavných lamel. Prsty jsou zakončeny drápky. Oko má svislou štěrbinovitou zřítelnici, uzpůsobenou nočnímu způsobu života. Břicho je světle krémové. Dále viz fotografie gekona tureckého.

Prostředí

Obývá většinou staré budovy, ale i nové, lidmi obývané. Přirozená stanoviště téměř neosídluje. Nalézt je můžeme ale třeba na kmenech stromů apod. Vystupuje až do nadmořské výšky 1100 m.

Způsob života

Aktivní je v noci. Nejčastěji jej ale můžeme pozorovat za soumraku, kdy je nejaktivnější. S pozdějšími hodinami se jeho aktivita snižuje. Po ránu se často sluní. Občas jej můžeme i zaslechnout, na svých teritoriích vydávají slyšitelný, ale slabý kvákavý zvuk. Samci si chrání svá území. Samice v intervalech kladou 2 – 3x do roka snůšku o 1 – 2 vejcích., velkých 9 – 12 x 8 – 10 mm do různých štěrbin. Mláďata se líhnou po 9 – 12 týdnech. V té době měří 4 -5 cm a dospívají již po 6 měsících. Tito gekoni se v přírodě dožívají kolem 7 let.

Potrava

Noční motýli, brouci, pavouci apod.

Podobné druhy

Je možné jej zaměnit s druhem Mediodactylus kotschyi nebo Tarentola mauretanica. Lze však říci, že na lokalitě, kde se vyskytuje jeden druh gekona, nevyskytuje se jiný.