lokalita nezveřejněna

lokalita nezveřejněna
fotografie lid2259, Daniel Jablonski, 14.03.2012,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id6087, Hyla arborea, Rumunsko > Transylvánie > lokalita nezveřejněna, 301 m n. m., Daniel Jablonski, Václav Gvoždík, 17.09.2011, 14.03.2012, Shřehotající samci.
id6085, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Transylvánie > lokalita nezveřejněna, 301 m n. m., Daniel Jablonski, Václav Gvoždík, 17.09.2011, 14.03.2012, Čtyři adultní jedinci.