Dadía, Dadia, Dhadhia

Dadía,  Dadia,  Dhadhia
fotografie lid2158, Daniel Jablonski, 03.01.2012,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5392, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Dadia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Více jak deset adultních i juvenilních jedinců.
id5874, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Jedna adultní samice.
id5394, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Tři adultní jedinci.