Tycherón, Tycheron, Tikheron

Tycherón,  Tycheron,  Tikheron
fotografie lid2148, Daniel Jablonski, 20.12.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5404, Mediodactylus kotschyi, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 23 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 23.09.2011, Více jak deset jedinců.
id5406, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 23 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 23.09.2011, Desítky jedinců.
id5386, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 23 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Desítky jedinců.