Tycherón, Tycheron, Tikheron

Tycherón,  Tycheron,  Tikheron
fotografie lid2146, Daniel Jablonski, 20.12.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5384, Hyla arborea, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 31 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Tri adultní jedinci.
id5840, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 31 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Desítky adultních jedinců.
id5838, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 31 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Dva adultní jedinci.