lokalita nezveřejněna

lokalita nezveřejněna
fotografie lid2055, Daniel Jablonski, 28.09.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5418, Dolichophis caspius, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden adultní jedinec.
id5432, Dolichophis caspius, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Tři adultní jedinci.
id6110, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 02.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.
id5422, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden juvenilní a jeden adultní jedinec.
id5436, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.
id5434, Platyceps najadum, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.
id6108, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 02.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.
id5420, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Více jak deset jedinců.