Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), gekon hrbolkatý

Mediodactylus kotschyi
fotografie fid4710, Boris Demovič, 02.10.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id2287, Mediodactylus kotschyi, Řecko > Thrácie > Dadia, - m n. m., Boris Demovič, Martin Dobrota, Fero Bednár, 16.09.2008, 02.10.2008, Min. 14 ex., večer, na stenách ekoturist. hostela. Spolupozorovatelia: M. Dobrota, F. Bednár.